spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home Descàrrega d'Impresos J. LOCALS y POBLES sense JL

Juntes Locals

En esta pàgina podrà descarregar els impresos de la Delegació de Juntes Locals.

Ací trobarà els impresos per a :


 JURATS

Sol·licitud Jurats Falles
Sol·licitud Jurats Activitats
Inscripció cur Jurats 2019  Fora de termini

 CENS

JUNTA LOCAL

Costitució, Directiva i Composició Junta Local

MAJORS

Portada Cens
Comissió Major
Altes i Baixes
Tots els anteriors

INFANTILS

Portada Cens
Altes i Baixes
Comissió Infantil
Tots els anteriors

ALTES I BAIXES INFORMATITZADES

Instruccions Altes i Baixes Informatitzades

 RECOMPENSES

Sol·licitud de Recompenses Majors
Sol·licitud de Recompenses Infantils
Relació de Recompenses Majors
Relació de Recompenses Infantils
Tots els anteriors (Recompenses)

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB